Iteratief Werken en SCRUM-Teams

Iteratief werken

Binnen het ontwerpen (of het nu productontwerp of software betreft) vallen twee grote stromingen aan te wijzen. Binnen deze stromingen bestaan talloze sub-methodes, de stromingen zijn echter fundamenteel anders. De twee stromingen zijn incrementeel werken of iteratief werken.

Incrementeel werken is ontwerpen zoals dat jaren lang de standaard geweest is. Er is een doel, en via analyse van het probleem word er naar een oplossing toegewerkt. In deze stroming is zeker ruimte voor input van buitenaf en verandering door feedback, maar vergeleken met iteratief werken is het vrij rechtlijnig. Dit word ook wel de “waterval-methode” genoemd.

Iteratief werken daarentegen werkt met zeer kleine slagen. Er word een product gemaakt, waarbij alleen de hoofdfunctie, of zelf maar een deel daarvan, werkend is. Vervolgens word dit product aan de eindgebruikers gepresenteerd, getest door middel van verschillende testmethodes of zelfs al op de markt gebracht. Hieruit komt feedback, die vervolgens word meegenomen in de tweede versie van het product, waarbij de basisfunctie plus een klein beetje wordt gemaakt. Dit proces gaat zo verder tot er het product volledig klaar is.

Voordelen van iteratief werken:

  • De gebruiker wordt vanaf het begin van de ontwikkeling betrokken bij het ontwerpproces, waardoor misverstanden minder voorkomen;
  • De klant krijgt op gezette tijden steeds een gedeelte van (de voortgang van) het product te zien, hetgeen meer vertrouwen geeft in een goede afloop;
  • Knelpunten komen sneller aan het licht door gedeeltelijke oplevering.

SCRUM-teams

Een manier om als team een iteratief proces te doorlopen, is het werken als SCRUM-team. De basisprincipes van SCRUM:

  • Iteratief werken, zie hierboven.
  • Werken in een multidisciplinair team; nauw samenwerken met teamleden met andere expertises dan uzelf.
  • Dagelijkse meetings volgens strak gestelde regels.
  • De SCRUM-Master; dit is NIET uw baas, maar iemand die ervoor (o.a.) zorgt dat uw team niet word gestoord met opdrachten buiten het project om.

SCRUM is snel aan te leren, en levert, mits goed uitgevoerd, geweldige resultaten op voor de effectiviteit van ieder innovatieteam. Meer over SCRUM vind u hier.

Sky . Design bied zowel trainingen aan in iteratief werken als SCRUM, neem voor meer informatie contact op met Sky . Design.