Educatie, training & advies

Educatie, Training & Advies

Een cursus Photoshop. Illustrator, 3D modelleren, Mindmappen, SCRUM of Creatief Probleemoplossen? Bedrijfsadvies over Marketing of Product Placement? Een gastspreker of docent op uw onderwijsinstelling? Of een uitgebreid advies over uw innovatie traject? Bij Sky . Design bent u op de juiste plaats.

Nieuw in het trainingsprogramma: Het optimaliseren van uw innovatieteam of het stroomlijnen van uw innovatietraject met een training Iteratief Werken of SCRUM-Teams. Deze trainingen zijn bedoeld om uw medewerkers nieuwe en zeer efficiënte manieren van werken aan te leren die de productiviteit en de creativiteit zeer sterk bevorderen.

Voor zowel de Hogeschool van Amsterdam, AVANS Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, de LOI en de NCOI en de academie voor Medezeggenschap verzorgt Sky . Design trainingen en coaching en is Sky . Design betrokken bij het ontwikkelen van lesmateriaal en examens. Voor de NCOI is Sky . Design onderdeel van de werkveld commissie Product Ontwerp. Over de specifieke projecten kunt u meer lezen in de volgende portfolio items:

 Workshop: Designing Shapes voor AVANS hogeschool ‘s-Hertogenbosch

– Coaching: Project Startup voor Hogeschool van Amsterdam

– Workshop: Prototyping for Interaction voor Hogeschool van Amsterdam

– Training: Moderne Presentatietechnieken voor BREGIUS B.V.

– Coaching: Students in Motion voor Hogeschool van Amsterdam

De trainingen verzorgd door Sky . Design worden altijd met zeer veel enthousiasme ontwikkeld en uitgevoerd, wat terug te zien is in de mooie reacties die terugkomen van de volgers van de trainingen, cursussen en workshops. Op TruQu kunt u deze allemaal terugvinden, hieronder een kleine greep uit de reacties:

“Kai is een enthousiaste, gedreven en kundige professional en docent! Zijn “Designing Shapes” workshop sluit goed aan bij het niveau en interesses van de tweedejaars HBO studenten Communication & Multimedia Design. In de evaluatie hebben studenten zijn workshop niets dan positieve feedback gegeven.” – B. Rossier, AVANS Hogeschool ‘s-Hertogenbosch.

“Kai Giuseppin is een kundig ontwerper en exact wat het moderne ontwerponderwijs nodig heeft, passioneel, eigenwijs en gedreven.” – M. Bakker, TUDelft Faculteit Industrial Design & Engineering.

Uw training, coaching, onderwijs of advies laten uitvoeren door Sky . Design? Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

Prototyping for Interaction