Beursstand Design

Beursstand Design

Een specifieke tak van de ontwerpwereld is het ontwerpen van beursstands. Hier draait het erom de uitstraling van uw bedrijf zo goed mogelijk te vangen in zowel de beschikbare ruimte als het budget, en bovendien te zorgen voor “eye-catchers” die bezoekers naar uw stand trekken. Sky . Design werkt voor en met u aan het ontwerp van een beursstand, en overlegt met de standbouwer om tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen.

Beursstand . Design op maat.

Bij Sky . Design werken we graag zo efficiënt mogelijk aan uw beursstand. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk gedurende het ontwerptraject uw ontwerper geheel of gedeeltelijk bij u in-house te laten werken. Op deze manier verloopt de communicatie snel en kunnen aanpassingen direct worden doorgevoerd. Dit scheelt in de uren die nodig zijn om tot een goed ontwerp te komen, en dus ook in uw kosten.

Vervolgens is het mogelijk Sky . Design de communicatie met de standbouwer te laten voeren, of zelfs door Sky . Design een standbouwer te laten inhuren. Zo heeft u zo weinig mogelijk omkijken naar het ontwerp van uw stand. Uiteraard zijn andere constructies mogelijk. Interesse? Neem contact op met Sky . Design.

Portfolio items:

– Beursstand op de Automechanika Automotive beurs in Frankfurt.

Deze is ontwikkeld door Sky . Design en gebouwd door iNEX B.V.

– Budget-beursstand voor de academie voor Medezeggenschap.

Een goed voorbeeld van een stijlvolle oplossing die niet veel hoeft te kosten.

Hier onder ziet u het concept van een megastand; een totaalstand voor bedrijven in de autoveiligheidsbranche. De volledige stand is in 3D-CAD software gemaakt door Sky . Design.